Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Kasia boryka się z szybko postępującą tężyczką, powodującą ataki zagrażające życia, tj. zapaście napadowe, terminalanie mięśni głośni, tężenie całego ciała, zaburzenia naczynioruchowe w kończyn. Każdy atak jest zagrożeniem życia,
a co za tym idzie wywołuje szereg innych schorzeń powodowanych codzienną walką o normalny dzień bez ataków i napadów padaczki polekowej. Kasię czeka kosztowna rehabilitacja i długotrwałe leczenie.


Gdybyście wspomóc wspomóc leczenie zachęcamy do darowizn na konto
18 1500 1445 1214 4004 9685 0000
z dopiskiem „Kasia” oraz do odpisu 1,5% (KRS 0000074709)

Dziękujemy!