Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Złóż wniosek

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.

Brak podpisanego formularza Rodo będzie skutkował, że wniosek nie będzie rozpoznany i zostanie zwrócony.

Istnieje możliwość wysłania wypełnionego formularza online, jednak w takiej sytuacji należy dosłać pocztą podpisany oryginał wniosku.

Dokumenty do pobrania