Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Nasza Fundacja przez ostatnie lata objęła swoim patronatem i pomocą w organizacji wielu wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

Celem organizacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej.

Zainteresowaniem organizacji objęte są także szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje  zawodowe, z wyłączeniem indywidualnych oraz działalność edukacyjna w celu zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.