Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Drodzy Przyjaciele!

Jesteśmy szalenie dumni, ponieważ Aneta Kurowska- Mirek, członek zarządu naszej fundacji, po raz kolejny została zaliczona w poczet najlepszych wolontariuszy. To efekt jej wieloletniego zaangażowania w bezinteresowne niesienie pomocy innym wykraczające poza pracę zawodową, związki rodzinne i koleżeńskie. Serdecznie gratulujemy! I właśnie takich osób nam trzeba w naszej organizacji charytatywnej. Więcej na temat samej uroczystości, łącznie ze zdjęciami z Gali pod adresem: http://www.opole.pl/laureaci-gali-wolontariatu-zdjecia/