Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Podstawowym celem Fundacji im. Ireny Babińskiej jest finansowanie ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków ich rodzin, tj. finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.

Ze środków Fundacji finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Nasza koleżanka Irena Babińska potrzebowała pomocy i wsparcia. W ciężkiej chorobie pomóc jej mogło kosztowne leczenie. Niestety nie było dane jej skorzystać z pomocy finansowej, z którą pospieszyli prokuratorzy i pracownicy prokuratury z całego kraju. Irena Babińska odeszła.

W 2000 r. środki finansowe, zebrane na pomoc Irenie Babińskiej przeznaczone zostały na kapitał założycielski Fundacji im. Ireny Babińskiej.

W 2012 r., dzięki inicjatywie Rady Programowej, Fundacja stała się organizacją pożytku publicznego.

Fundacja to nie tylko pomoc w leczeniu. Celem Fundacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej, finansowanie szkoleń zawodowych i materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Prokuratury, prowadzenie działalności edukacyjnej w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, prowadzenie, wspieranie lub finansowanie, bądź też zlecanie studiów i badań, działalności edukacyjnej, spotkań o tematyce prawnej, jak również gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej. Fundacja może także prowadzić i wspierać finansowo działalność polegającą na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników Prokuratury RP.

Obecnie Fundacja aktywnie pomaga prokuratorom i pracownikom w działaniach na rzecz poprawy zdrowia. Bierze również udział w przedsięwzięciach sportowych, rekreacyjnych oraz angażuje się w działalność naukową.