Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Drodzy Przyjaciele.

Co miesiąc rośnie liczba wniosków o wsparcie finansowe w leczeniu. Wielu pacjentów musi otrzymywać pomoc cykliczną, z uwagi na przewlekły charakter schorzeń. Chcielibyśmy udzielać tej pomocy w pełnej postaci ale stajemy przed dramatycznymi decyzjami o obniżaniu świadczeń. Każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę dla potrzebujących deklarując potrącenie ze swojej wypłaty nawet drobnej kwoty co miesiąc.

Poniżej oświadczenie o upoważnieniu pracodawcy do potrącenia.

Jeśli 1000 osób przeznaczy po 5 zł miesięcznie potrzebujący zyskają 60 tysięcy rocznie, a jeśli 10 zł – 120 tysięcy rocznie.

Dziękujemy że jesteście z nimi.