Patronaty

Nasza Fundacja przez ostatnie lata objęła swoim patronatem i pomocą w organizacji wielu wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

Celem organizacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej.
Zainteresowaniem organizacji objęte są także szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje  zawodowe, z wyłączeniem indywidualnych oraz działalność edukacyjna w celu zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.